News

Regeringen vil bremse afgiftstab på solceller

Ny lovændring

Regeringen har fået vedtaget en ændring af solcelle loven, der skal begrænse et forventet afgiftstab i statskassen fra 4,9 mia. kr. til 3,7 mia. kr. frem mod 2030. Lovforslaget fremsættes tirsdag d. 23. maj.

Det betyder det

Lovændringen betyder, at ”timebaseret nettoafregning” af elafgift afskaffes og erstattes med ”øjebliksafregning”, således at elektricitet leveret til det kollektive net ikke længere kan modregnes i elektricitet hentet fra det kollektive net, når afgiftsbetalingen opgøres.

Øjebliksafregning indebærer, at der betales elafgift på almindelige vilkår for alt forbrug af elektricitet, som leveres fra det kollektive elnet. Øjebliksafregning sikrer således, at ejere af solcelleanlæg afgiftsmæssigt ligestilles med elforbrugere uden solcelleanlæg i forhold til den elektricitet, som leveres fra det kollektive net.

Den elektricitet, der forbruges direkte fra en anlægsejers samtidige egenproduktion (dvs. uden ”lagring” af den producerede elektricitet på det kollektive elnet), vil med øjebliksafregning fortsat være fritaget for betaling af elafgift mv.

Lovændringen er begrundet med, at det vil begrænse det forventede afgiftstab med ca. 1,2 mia. kr., således at afgiftstabet forventes at blive reduceret fra 4,9 mia. kr. i 2030 til 3,7 mia. kr. i 2030. Solcelleudbygningen forventes at blive begrænset med 135 MW til i størrelsesordenen 1.215 MW i 2020, og vil således stadig ligge over den politisk aftalte udbygning på 918 MW.

 

I efterårets puljer 2017, indgik den resterende mængde pulje watt (også de watt, som stammer fra bortfaldne tilsagn) .

 

Fakta om lovændringen

Med lovforslaget vedtaget, afvikles timebaseret nettoafregning af elafgift, og der er i stedet indført øjebliksafregning.
For anlæg på der er godkendt timebaseret nettoafregning betales der ikke elafgift for elektricitet, som egenproducenten producerer og nettoforbruger fra el-nettet inden for en time.
Afviklingen skyldes i øvrigt, at regeringen forventer markant flere solcelleanlæg, end der er afsat finansiering til med de energipolitiske aftaler.
Eksisterende husholdninger med anlæg godkende under "nettoafregning gruppe 6" som er på højest 6 kW, vil med lovvedtagelsen fortsætte på årsbaseret nettoafregning indtil 2032.
Nye anlæg og eksisterende erhvervsanlæg overgår til øjebliksafregning.

 


Tlf : 81 74 75 15  e-mail : info@sunfactor.dk