News

Regeringen vil bremse afgiftstab på solceller

Nyt lovforslag er sendt i høring

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal begrænse et forventet afgiftstab i statskassen fra 4,9 mia. kr. til 3,7 mia. kr. frem mod 2030. Lovforslaget fremsættes tirsdag d. 23. maj.

Det betyder det

Lovforslaget betyder, at ”timebaseret nettoafregning” af elafgift afskaffes og erstattes med ”øjebliksafregning”, således at elektricitet leveret til det kollektive net ikke længere kan modregnes i elektricitet hentet fra det kollektive net, når afgiftsbetalingen opgøres.

Øjebliksafregning indebærer, at der betales elafgift på almindelige vilkår for alt forbrug af elektricitet, som leveres fra det kollektive elnet. Øjebliksafregning sikrer således, at ejere af solcelleanlæg afgiftsmæssigt ligestilles med elforbrugere uden solcelleanlæg i forhold til den elektricitet, som leveres fra det kollektive net.

Den elektricitet, der forbruges direkte fra en anlægsejers samtidige egenproduktion (dvs. uden ”lagring” af den producerede elektricitet på det kollektive elnet), vil med øjebliksafregning fortsat være fritaget for betaling af elafgift mv.

Lovændringen vil begrænse det forventede afgiftstab med ca. 1,2 mia. kr., således at afgiftstabet forventes at blive reduceret fra 4,9 mia. kr. i 2030 til 3,7 mia. kr. i 2030. Solcelleudbygningen forventes at blive begrænset med 135 MW til i størrelsesordenen 1.215 MW i 2020, og vil således stadig ligge over den politisk aftalte udbygning på 918 MW.

Klik her for at gå til Energinets hjemmeside og læse mere.

I efterårets puljer, indgår den resterende mængde watt (også de watt, som stammer fra bortfaldne tilsagn) fra forårets ansøgningsrunder. Størrelsen på efterårspuljen, kendes derfor først, når forårspuljen er helt færdigbehandlet.

 

Fakta om lovforslaget

Med lovforslaget afvikles timebaseret nettoafregning af elafgift, og der indføres i stedet øjebliksafregning.
For anlæg på timebaseret nettoafregning betales der ikke elafgift for elektricitet, som egenproducenten producerer og nettoforbruger fra el-nettet inden for en time.
Afviklingen skyldes, at der ventes markant flere solcelleanlæg, end der er afsat finansiering til med de energipolitiske aftaler.
Eksisterende husholdninger med anlæg på højest 6 kW vil med lovforslaget fortsætte på timebaseret nettoafregning indtil 2032.
Nye anlæg og eksisterende erhvervsanlæg vil imidlertid overgå til øjebliksafregning.

Læs mere her


Tlf : 81 74 75 15  e-mail : info@sunfactor.dk